Nacházíte se zde
Etický kodex fotografů Fotografování 

Etický kodex fotografů

Ohlédnutí ke starým textům: Tento překlad kodexu vznikl někdy na začátku tohoto tisíciletí :-).
Dlouhou dobu jsem hledal nějaký kodex, který by se vztahoval na fotografy, ale narážel jsem pouze na texty týkající se novinářů a nebo naopak modelek. Pak jsem na anglických stránkách Národní Asociace Tiskových Fotografů našel kodex sepsaný přímo pro fotografy. Bylo nutné ho přeložit, proto děkuji Jupimanovi za pomoc.

Prohlášení o účelu

NATF je profesionální společenství zaměřené na posun ve fotožurnalismu, uznávání a respektování veřejných práv, práva na svobodu v hledání pravdy a právo na informování pravdivě a celkově o veřejných událostech a světě, ve kterém žijeme. NATF věří, že žádná zpráva nemůže být kompletní pokud je možné vylepšit nebo vyjasnit význam slov. Věříme, že snímky, pokud jsou použité k zobrazení nových událostí, tak jak se skutečně udály, ilustrují novinky, tak jak se staly, nebo pomáhají vysvětlit cokoliv, co je ve veřejném zájmu, a jsou nepostradatelným prostředkem pro udržování přesně informované veřejosti a že pomáhají všem lidem, mladým i starým, lépe pochopit jakýkoliv předmět veřejného zájmu. NATF uznává a potvrzuje, že fotožurnalisté udržují za všech okolností nejvyšší standart etických zásad při službe pro veřejné blaho.

 

Etický kodex

  1. Praxe fotožurnalismu, ať už vědecká nebo umělecká, si zaslouží ty nejlepší myšlenky a úsilí těch, kteří si ji vybrali jako svou profesi.
  2. Fotožurnalismus poskytuje možnost služby veřejnosti, která se rovná některým jiným povoláním a všichni členové této profese by se měli snažit příkladem a vlivem udržovat vysoký standart a etický postoj bez jakéhokoliv váhání.
  3. Každý fotožurnalista má povinnost za všech okolností usilovat o snímky, které informují pravdivě, čestně a objektivně.
  4. Jako žurnalisté věříme, že spolehlivost je naším největším nástrojem. V dokumentárním fotožurnalismu je nesprávné upravovat obsah fotografií jakýmkoliv způsobem (elektronicky nebo v temné komoře) a tím pádem klamat veřejnost. Věříme, že směrnice pro férové a pravdivé zpravodajství by mělo být kritériem pro posuzování toho, co může být provedeno s fotografií.
  5. Pozměnění fotografie v jakékoliv ze svých mnoha podob je podstatným avšak nepravdivým výkazem, který vede k mystifikaci čtenáře a my jakékoliv podobné změny zavrhujeme.
  6. Je naší povinností povzbuzovat a asistovat kterémukoliv členovi naší profese, individuálně nebo kolektivně, aby byla kvalita naší práce pozvednuta na vyšší úroveň.
  7. Povinností každého fotožurnalisty je pracovat na udržení všech svobod tisku chráněných zákonem a pracovat na ochraně a expanzi myšlenky volně přístupných zdrojů novinek a vizuálních informací.
  8. Žádný etický kód nemůže předvídat každou situaci, tudíž selský rozum a dobrý odhad je nutný pro dodržování etických principů.
  9. Každá vyobrazená osoba by měla být seznámena s obsahem a použitím fotografie.

Poznámka spoluautora překladu: Toto je původní překlad etického kodexu. Je volně šiřitelný a budu jen rád, pokud ho na svých stránkách použijete. Jen Vás žádám, abyste ho nevydávali za své dílo. Děkuji.

Podobné příspěvky

Zanechte komentář

Please type the characters of this captcha image in the input box

Zadejte, prosím, znaky z obrázku do textového pole a pak odešlete komentář.